CENTRUM EDUKACJI DOMOWEJ FUNDAMENT
Centrum Edukacji domowej jest miejscem, które wychodzi naprzeciw potrzebom rodziców i dzieci, szukających alternatywy w sposobie edukacji.
Tworzymy miejsce, zrzeszające dzieci w Edukacji Domowej. Dzieci w wieku szkolnym posiadają naturalny entuzjazm do odkrywania świata, a równocześnie są już intelektualnie gotowe do poznawania reguł, według których on działa, aby to pielęgnować należy młodemu człowiekowi towarzyszyć w tym czasie, oraz stworzyć sprzyjające ku temu otoczenie. Wiek szkolny jest wiekiem w którym regularny kontakt z grupą społeczną jest bardzo ważny w tym okresie rozwija się wiele umiejętności społecznych i bliskich relacji dlatego też stworzyliśmy taką przestrzeń również dla dzieci i rodziców chętnych wyruszyć w podróż z nami z alternatywną edukacją. Przestrzeń naszej szkoły jest przytulna, można się w niej poczuć jak w domu, pobudzają wszystkie zmysły

sensoryczne, a rozwój poznawczy wspierają pomoce montessoriańskie, ale również korzystamy z szerokiego wachlarzu różnych metod nauczania nie tylko Montessori. Chcemy aby dziecko czuło się w naszej kameralnej przestrzeni wolne, w dobrym słowa tego znaczeniu, szanowane, obdarowane ufnością i czuło radość z tego co robi. Nad samopoczuciem i poznawczą sferą Młodych Ludzi czuwa Pani Ania Michna Nauczyciel Montessori, w asyście nauczyciela wspomagającego dla których indywidualne podejście, wybory i decyzje dzieci są najważniejsze.
Grupa Dzieci w Edukacji Domowej jest kameralna mieszana wiekowo.

NA CZYM POLEGA CZAS PRACY WŁASNEJ W NASZYM CENTRUM
Czas pracy własnej to szczególny moment w ciągu dnia szkolnego, trwający ok. 3 godziny. W tym czasie dzieci wykonują zaplanowaną przez siebie i nauczyciela pracę i rozwijają również swoje zainteresowania, wykorzystując materiały dostępne w otoczeniu, przygotowanym w klasie lub inne materiały, znalezione przez siebie.

Elementy otoczenia, z których dzieci mogą korzystać:
– materiał matematyczny i polonistyczny: dostosowany do podstawy programowej klas 1 – 3 i dzieci „zerówkowych”, w zależności od potrzeb tych dzieci;
– materiał kulturowy: pokazujący cały przekrój wiedzy geograficznej, astronomicznej, zoologicznej, botanicznej, historycznej oraz o człowieku i kulturze, dostosowany do wieku i zainteresowań;
– materiał plastyczno – techniczny: najróżniejsze elementy potrzebne przy tworzeniu prac różnymi technikami artystycznymi, takie jak materiały malarskie, rysownicze, kreślarskie, materiały do szycia (tkaniny, igły, nitki, maszyna do szycia), materiały potrzebne do szydełkowania, materiały potrzebne do wypalania w drewnie, do robienia mozaik oraz inne, które będą dostępne na półkach i będą się zmieniać w ciągu roku;
– materiał muzyczny – m.in. cymbałki wraz z nutami, odtwarzacz płyt z muzyką poważną;
– materiał informatyczny – dostępny komputer z programami: do rysowania, edytorem tekstu, programami służącymi do nauki programowania oraz wyszukiwania informacji.

CZAS PRACY CED
Centrum Edukacji Domowej czynne jest w godzinach 7.30- 15.00 w tym czasie zapewniamy dzieciom śniadanie, obiad i podwieczorek.
Zajęcia które oferujemy w ramach czesnego to: Katecheza dobrego pasterza, warsztaty malarskie, zajęcia ruchowe, angielski codziennie, zajęcia psychologiczno-społeczne, basen.

WSPÓŁPRACA
Oferujemy Państwu kilka form współpracy:

1. Przyjęcie dziecka na zajęcia w pełnym wymiarze godzin tzn. 5 dni w tygodniu – przejęcie głównej odpowiedzialności za wszechstronny rozwój dziecka.

2. Przyjęcie dziecka na określoną ilość dni w tygodniu. Każdego dnia przeprowadzane będą prezentacje (lekcje) z konkretnego przedmiotu (j.polski, matematyka, botanika, zoologia, geografia). Tego dnia dziecko uczestniczy w danej lekcji, może wykonać zadania dodatkowe, mające pomóc w utrwaleniu nowo poznanego materiału, wykonuje inne zadania zgodne z jego zainteresowaniami lub zaplanowane wcześniej, korzysta z pracowni artystycznej, uczestniczy w zajęciach sportowych lub aktywności na zewnątrz. Może uczestniczyć w obiedzie lub zajęciach dodatkowych – zgodnych z harmonogramem szkoły.

3. Uczestniczenie tylko w zajęciach dodatkowych zgodnie z harmonogramem szkoły.

Jesteśmy również otwarci na inne formy współpracy.
Chętnie się spotkamy i porozmawiamy o potrzebach Państwa i Państwa dzieci.

PLAN DNIA

07.30 – 08.30 Przychodzenie dzieci (zajęcia świetlicowe / wolna zabawa)
08.30 – 09.00 Ciche czytanie
09.00 – 12.00 Praca własna 9.15 – prezentacja grupa A; 10.00 – prezentacja grupa B
12.00 – 13.00 Wolna zabawa na dworze
13.00 – 14.00 Praca własna
14.00 Obiad
14.15 Sprzątanie sali
14.20 – 15.00 Zajęcia dodatkowe i rozchodzenie się dzieci