Plan Dnia

PLAN DNIA

07.30 – 08.30 Przychodzenie dzieci (zajęcia świetlicowe / wolna zabawa)
08.30 – 09.00 Ciche czytanie
09.00 – 12.00 Praca własna 9.15 – prezentacja grupa A; 10.00 – prezentacja grupa B
12.00 – 13.00 Wolna zabawa na dworze
13.00 – 14.00 Praca własna
14.00 Obiad
14.15 Sprzątanie sali
14.20 – 15.00 Zajęcia dodatkowe i rozchodzenie się dzieci