Program

PROGRAM
Program edukacyjny i wychowawczy realizuje podstawę programową przy użyciu programu „Odkryjmy Montessori raz jeszcze”, zatwierdzoną przez MEN. Jesteśmy placówką pracującą na zasadach etyki chrześcijańskiej zawartej w nauczaniu Kościoła Katolickiego.

MATERIAŁ MONTESSORI
Podzielony jest na kilka grup pomocy i tworzy logiczny zgrany program edukacyjny.
Materiał do kształtowania życia praktycznego
Materiał językowy
Materiał sensoryczny
Materiał matematyczny
Materiał do edukacji kosmicznej (przyrodniczej)
Materiał Katechezy dobrego pasterza
Materiał do kształcenia muzycznego