Przedszkole

Jesteśmy placówką wyposażoną w pomoce montessoriańskie oraz spełniającą założenia rytmu pracy pedagogiki Montessori. Postanowiłyśmy wyjść spoza sztywnych ram owej pedagogiki i dodać elementy swobodnej zabawy. Czyli w naszym przedszkolu nie tylko znajdują się pomoce Montessori, z którymi dziecko pracuje ale również, tematyczne kąciki przeznaczone na swobodną, spontaniczną zabawę , po to aby w naturalny sposób uczyć się nawiązać wzajemne relacje z rówieśnikami.


W naszym przedszkolu mamy jedną kameralną grupę. W grupie są dzieci zróżnicowane wiekowo: od 3 do 5 lat. Dzięki temu dzieci mają szansę rozwijania swoich umiejętności według indywidualnego tempa, a nie tempa, które narzuca grupa rówieśników. Zróżnicowanie wiekowe sprzyja wzajemnej wymianie zdolności i umiejętności oraz inspiracji. Również wpływa to na formowanie właściwych postaw społecznych. Pozwala na to, aby dzieci młodsze obserwowały dzieci starsze i mogły się od nich uczyć poprzez naśladowanie, natomiast dzieci starsze poprzez pomoc młodszym ćwiczą to czego się już nauczyły, wzmacniają wiarę we własne siły oraz rozwijają empatię. Grupą opiekuje się 2 wychowawców.