Program

Program edukacyjny i wychowawczy realizuje podstawę programową przy użyciu programu „Odkryjmy Montessori raz jeszcze” , zatwierdzoną przez MEN. Jesteśmy placówką pracującą na zasadach etyki chrześcijańskiej  zawartej w nauczaniu Kościoła Katolickiego.