Opłaty

Czesne:

  • Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach 7:30-14:30                                                                                                                    850 PLN
  • Pobyt dziecka w przedszkolu w godz 7:30- 17:00                                                                                                                              950 PLN

Płatne przez 11 miesięcy w roku

W lipcu opłata wynosi 650 PLN

 

Wpisowe:

  • Jednorazowa bezzwrotna opłata przy przyjęciu dziecka                                                                                                               600 PLN