Współpraca

WSPÓŁPRACA
Oferujemy Państwu kilka form współpracy:

1. Przyjęcie dziecka na zajęcia w pełnym wymiarze godzin tzn. 5 dni w tygodniu – przejęcie głównej odpowiedzialności za wszechstronny rozwój dziecka.

2. Przyjęcie dziecka na określoną ilość dni w tygodniu. Każdego dnia przeprowadzane będą prezentacje (lekcje) z konkretnego przedmiotu (j.polski, matematyka, botanika, zoologia, geografia). Tego dnia dziecko uczestniczy w danej lekcji, może wykonać zadania dodatkowe, mające pomóc w utrwaleniu nowo poznanego materiału, wykonuje inne zadania zgodne z jego zainteresowaniami lub zaplanowane wcześniej, korzysta z pracowni artystycznej, uczestniczy w zajęciach sportowych lub aktywności na zewnątrz. Może uczestniczyć w obiedzie lub zajęciach dodatkowych – zgodnych z harmonogramem szkoły.

3. Uczestniczenie tylko w zajęciach dodatkowych zgodnie z harmonogramem szkoły.

Jesteśmy również otwarci na inne formy współpracy.
Chętnie się spotkamy i porozmawiamy o potrzebach Państwa i Państwa dzieci.