CENTRUM EDUKACJI DOMOWEJ FUNDAMENT
Centrum Edukacji domowej jest miejscem, które wychodzi naprzeciw potrzebom rodziców i dzieci, szukających alternatywy w sposobie edukacji.
Tworzymy miejsce, zrzeszające dzieci w Edukacji Domowej. Dzieci w wieku szkolnym posiadają naturalny entuzjazm do odkrywania świata, a równocześnie są już intelektualnie gotowe do poznawania reguł, według których on działa, aby to pielęgnować należy młodemu człowiekowi towarzyszyć w tym czasie, oraz stworzyć sprzyjające ku temu otoczenie. Wiek szkolny jest wiekiem w którym regularny kontakt z grupą społeczną jest bardzo ważny w tym okresie rozwija się wiele umiejętności społecznych i bliskich relacji dlatego też stworzyliśmy taką przestrzeń również dla dzieci i rodziców chętnych wyruszyć w podróż z nami z alternatywną edukacją. Przestrzeń naszej szkoły jest przytulna, można się w niej poczuć jak w

 
domu, pobudzaja wszystkie zmysły sensoryczne, a rozwój poznawczy wspierają pomoce montessoriańskie, ale również korzystamy z szerokiego wachlarzu różnych metod nauczania nie tylko Montessori. Chcemy aby dziecko czuło się w naszej kameralnej przestrzeni wolne, w dobrym słowa tego znaczeniu, szanowane, obdarowane ufnością i czuło radość z tego co robi. Nad samopoczuciem i poznawczą sferą Młodych Ludzi czuwa Pani Ania Michna Nauczyciel Montessori, w asyście nauczyciela wspomagającego dla których indywidualne podejście, wybory i decyzje dzieci są najważniejsze.
Grupa Dzieci w Edukacji Domowej jest kameralna mieszana wiekowo.

CO JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE?
– Indywidualne potrzeby i osobowość każdego dziecka.
– Towarzyszenie dzieciom w odkrywaniu świata i siebie samych.
– Wspieranie dzieci w poszukiwaniu pasji i zainteresowań.
– Rozwój emocjonalny i społeczny dzieci.
– Domowa atmosfera , dająca poczucie bezpieczeństwa.
– Edukacja oparta na wewnętrznej motywacji dzieci.
– Rozniecanie entuzjazmu do nauki.


FILARY NASZEJ PRACY
1. Codzienna praca własna jest to czas kiedy dzieci mogą na swój sposób i w swoim tempie poznawać i utrwalać wiadomości. Praca własna trwa około 3h w tym czasie realizowane są zaplanowane wcześniej aktywności dzieci. Każde dziecko samodzielnie lub z nauczycielem (w zależności jak jest gotowe) planuje sposób wykonywanej pracy (np. plakat, opis, przedstawienie, notatka, wykonanie zadania itp.)
2. Każdego dnia organizowane są prezentacje grupowe, w czasie których nauczyciel wraz z małą grupą dzieci poznaje nowy temat. Po takiej prezentacji planowana jest przez każdego dziecka praca, utrwalająca lub poszerzająca poznany materiał.

JAK PRACUJEMY?
– Obserwujemy dzieci i staramy się podążać za nimi.
– Korzystamy z pomocy M.Montessori i jej dorobku naukowego.
– Poszukujemy różnych metod edukacyjnych, w których najważniejsze jest indywidualne, pełne szacunku podejście do dziecka.
– Uczymy dzieci samodzielności, wolności, szacunku i pewności siebie.

 

 

 

3. Regularnie prowadzimy rozmowy indywidualne z dziećmi w celu budowania relacji nauczyciel-dziecko, poznania dziecka i wspólnego planowania ścieżki rozwoju.
4. Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi i ekspertami. Takie aktywności otwierają oczy, uczą zadawania pytań i dążenia do poznania prawdy.
5. Wychodzimy z placówki, by otwierać nasze umysły, rozwijać pasję, pokazywać świat z różnych perspektyw, zaciekawiać i zachęcać do głębszego poznawania omawianych tematów.

Z CZEGO KORZYSTAMY?
W czasie pracy własnej dzieci wykonują zaplanowaną przez siebie i nauczyciela pracę i rozwijają również swoje zainteresowania, wykorzystując materiały dostępne w otoczeniu, przygotowanym w klasie lub inne materiały, znalezione przez siebie.

Elementy otoczenia, z których dzieci mogą korzystać:
– materiał matematyczny i polonistyczny: dostosowany do podstawy programowej dzieci z klasy „0”, klas 1 – 3 i klas „4 – 6”, w zależności od potrzeb tych dzieci;
– materiał kulturowy: pokazujący cały przekrój wiedzy geograficznej, astronomicznej, zoologicznej, botanicznej, historycznej oraz o człowieku i kulturze, dostosowany do wieku i zainteresowań;
– materiał plastyczno – techniczny: najróżniejsze elementy potrzebne przy tworzeniu prac różnymi technikami artystycznymi, takie jak materiały malarskie, rysownicze, kreślarskie, materiały do szycia (tkaniny, igły, nitki, maszyna do szycia), materiały potrzebne do szydełkowania, materiały potrzebne do wypalania w drewnie, do robienia mozaik oraz inne, które będą dostępne na półkach i będą się zmieniać w ciągu roku;
– materiał informatyczny – dostępny komputer z programami: do rysowania, edytorem tekstu, programami służącymi do nauki programowania oraz wyszukiwania informacji.

  

CZAS PRACY CED:
Centrum Edukacji Domowej czynne jest w godzinach 8.00 – 16.00 w tym czasie zapewniamy dzieciom śniadanie, obiad i podwieczorek.

Zajęcia które oferujemy w ramach czesnego to: katecheza, zajęcia ruchowe, angielski, zajęcia psychologiczno-społeczne, basen, szachy.

PLAN DNIA

08.00 – 08.30Przychodzenie dzieci (zajęcia świetlicowe / wolna zabawa)
08.30 – 09.00Ciche czytanie
09.00 – 12.00Praca własna 9.15 – prezentacja grupa A; 10.00 – prezentacja grupa B
12.00 – 13.00Wolna zabawa na dworze
13.00 – 14.00Praca własna
14.00Obiad
14.15Sprzątanie sali
14.30 – 16.00Zajęcia dodatkowe i rozchodzenie się dzieci

WSPÓŁPRACA
Oferujemy Państwu kilka form współpracy:

1. Przyjęcie dziecka na zajęcia w pełnym wymiarze godzin tzn. 5 dni w tygodniu – przejęcie głównej odpowiedzialności za wszechstronny rozwój dziecka.

2. Przyjęcie dziecka na określoną ilość dni w tygodniu. Każdego dnia przeprowadzane będą prezentacje (lekcje) z konkretnego przedmiotu (j.polski, matematyka, botanika, zoologia, geografia). Tego dnia dziecko uczestniczy w danej lekcji, może wykonać zadania dodatkowe, mające pomóc w utrwaleniu nowo poznanego materiału, wykonuje inne zadania zgodne z jego zainteresowaniami lub zaplanowane wcześniej, korzysta z pracowni artystycznej, uczestniczy w zajęciach sportowych lub aktywności na zewnątrz. Może uczestniczyć w obiedzie lub zajęciach dodatkowych – zgodnych z harmonogramem szkoły.