PRZEDSZKOLE
Jesteśmy placówką wyposażoną w pomoce montessoriańskie oraz spełniającą założenia rytmu pracy pedagogiki Montessori. Postanowiłyśmy wyjść spoza sztywnych ram owej pedagogiki i dodać elementy swobodnej zabawy. Czyli w naszym przedszkolu nie tylko znajdują się pomoce Montessori, z którymi dziecko pracuje ale również, tematyczne kąciki przeznaczone na swobodną, spontaniczną zabawę , po to aby w naturalny sposób uczyć się nawiązać wzajemne relacje z rówieśnikami.

W naszym przedszkolu mamy jedną kameralną grupę. W grupie są dzieci zróżnicowane wiekowo: od 3 do 5 lat. Dzięki temu dzieci mają szansę rozwijania swoich umiejętności według indywidualnego tempa, a nie tempa, które narzuca grupa rówieśników. Zróżnicowanie wiekowe sprzyja wzajemnej wymianie zdolności i umiejętności oraz inspiracji. Również wpływa to na formowanie właściwych postaw społecznych. Pozwala na to, aby dzieci młodsze obserwowały dzieci starsze i mogły się od nich uczyć poprzez naśladowanie, natomiast dzieci starsze poprzez pomoc młodszym ćwiczą to czego się już nauczyły, wzmacniają wiarę we własne siły oraz rozwijają empatię. Grupą opiekuje się 2 wychowawców.

PROGRAM
Program edukacyjny i wychowawczy realizuje podstawę programową przy użyciu programu „Odkryjmy Montessori raz jeszcze”, zatwierdzoną przez MEN. Jesteśmy placówką pracującą na zasadach etyki chrześcijańskiej zawartej w nauczaniu Kościoła Katolickiego.

MATERIAŁ MONTESSORI
Podzielony jest na kilka grup pomocy i tworzy logiczny zgrany program edukacyjny.
Materiał do kształtowania życia praktycznego
Materiał językowy
Materiał sensoryczny
Materiał matematyczny
Materiał do edukacji kosmicznej (przyrodniczej)
Materiał Katechezy dobrego pasterza
Materiał do kształcenia muzycznego

DODATKOWO KAZDEGO ROKU GRUPA REALIZUJE INNY PROJEKT ROCZNY
na rok 2018/2019 realizujemy program związany z Kontynentami i kulturą. Tematem projektu jest „Podróż do okoła świata”
Oprócz podróży po kontynentach, krajach i kosmosie wyruszymy w podróż odkrywania naszych emocji, budowania wzajemnego szacunku oraz będziemy odkrywać czym jest „język serca” czyli bezpieczna forma komunikacji wyrażająca empatię, szacunek, granice i swoje potrzeby.

PODSTAWOWY PROGRAM ROZSZEŻAMY O 
grupowe zabawy logopedyczne, zajęcia kulinarne, zajęcia malarskie na podstawie programu Arno Sterna, zajęcia paluszkowe, integracyjne zabawy grupowe z elementami metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, autorski program rozwoju emocjonalno- społecznego.

DOŚWIADCZAMY ŚWIATA
poprzez organizowanie wyjazdów np. do muzeów, teatrów, ogrodu botanicznego, zoo, gospodarstw wiejskich. Odwiedzamy również interesujące miejsca pracy.

OFERUJEMY RÓWNIEŻ
zajęcia dzięki którym dziecko może rozwijać swoje talenty i pasje.

ZAJĘCIA DODATKOWE
Oprócz zajęć montessoriańskich w przedszkolu dzieci rozwijają swoje umiejętności uczestnicząc w zajęciach skierowanych do wszystkich dzieci, które są wliczone w ramach czesnego: Język angielski, Umiejętności społeczne, Warsztaty kulinarne, Katecheza dobrego pasterza, Artterapia, Zajęcia rozwijające ruch Weroniki Scherborne, grupowe zajęcia logopedyczne.

Istnieje Możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowo płatnych w zależności od potrzeb i zainteresowań dziecka: Judo, rytmika, tańce, koło teatralne, basen (dzieci od 4 roku życia)

PLAN DNIA
Rytm dnia dostosowany jest do potrzeb naszych dzieci.

07.30 – 09.00Dzieci przychodzą do przedszkola, zabawy dowolne, przygotowanie do rozpoczęcia dnia
09.00 – 11.00Śniadanie
09.00Spotkanie w kręgu
09.00 – 12.00Praca własna z materiałem montessoriańskim
12.00 – 13.30Kreatywna i dowolna zabawa na placu zabawa, spacery przyrodnicze
13.30 – 14.00Spotkanie w kręgu
14.00 – 14.30Obiad oraz porządkowanie sali po obiedzie
14.30 – 15.00Odpoczynek po obiedzie – czytanie książek
15.00 – 15.45Podwieczorek / zajęcia dodatkowe / zabawa swobodna
15.45 – 17.00Zabawy integracyjne, zabawy dowolne / zabawy na placu zabaw wedle potrzeb dzieci