NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK MONTESSORI FUNDAMENT
Nasze miejsce jest skierowane do dzieci w wieku od 18 miesięcy do 3 lat. Jesteśmy placówką alternatywną opierającą się na pedagogice Montessori. Naszym zadaniem w pierwszej kolejności jest rozwijać niezależność i samodzielność dziecka. Opiekun jest tylko spoiwem pomiędzy dzieckiem, a jego otoczeniem. Hasłami przewodnimi w naszym żłobku są spokój, uporządkowanie czyli harmonia, ponieważ dzieci od najmłodszych lat mają naturalną potrzebę porządku i przewidywalności co daje im poczucie bezpieczeństwa czyli komfort.

PRZESTRZEŃ W NASZYM ŻŁOBKU:
Całe otoczenie jest przyjazne dziecku, meble i inne sprzęty mają taką wysokość, że dziecko w każdym momencie posiada do nich swobodny dostęp. Przestrzeń jest tak podzielona, aby dziecko mogło funkcjonować samodzielnie i jednocześnie bezpiecznie, poza tym podzielona jest na poszczególne działy edukacyjne

– Kącik językowy
– Kącik kultury
– Kącik dotyczący zmysłów
– Kącik praktycznych umiejętności

Dzieci w naszej przestrzeni spędzają czas na zasadzie dowolności. Stałymi elementami jest czas posiłków oraz czas powitania w kółeczku i zajęcia sensoplastyczne. W naszej przestrzeni nie ma klasycznych, plastikowych zabawek. Znajduje się natomiast bardzo dużo przedmiotów i materiałów, które służą całościowemu rozwojowi dziecka. Nasza grupa żłobkowa liczy 10 dzieci, w odkrywaniu świata towarzyszy im nauczyciel prowadzący i asystent nauczyciela.

DLACZEGO PRZESTRZEŃ MONTESSORI?
Rolą opiekunów w żłobkach Montessori jest wspieranie dziecka w jego naturalnym dążeniu do działań samodzielnych. Działania samodzielne wspierają budowanie poczucia własnej wartości, ważne dla nas jest również to aby nasze dzieci miały możliwość kształtowania swoich umiejętności społecznych, dokonywały swobodnego własnego wyboru w bezpiecznej, przyjaznej, ciepłej, pełnej zrozumienia atmosferze.

Ważna jest dla nas indywidualność każdego z nas, dlatego też szanujemy potrzeby każdego dziecka z osobna.

PLAN DNIA

07.30 – 09.00 Dzieci przychodzą do przedszkola, zabawy dowolne, przygotowanie do rozpoczęcia dnia
09.00 – 11.00 Śniadanie w postaci bufetu, czas pracy własnej
10.45 Spotkanie w kręgu
11.00 – 12:00 Kreatywna i dowolna zabawa na placu zabawa, spacery przyrodnicze
12:00 Obiad I danie zupa
12:20 – 12:40 Odpoczynek po obiedzie – czytanie książek, przygotowanie do drzemki
13:00 – 14:45 Drzemka
15.00 – 15.30 Obiad II danie i deser
15.30 – 16.00 Zabawy integracyjne, zabawy dowolne / zabawy na placu zabaw wedle potrzeb