Jak pracujemy

Relacja

Każdy z nas, a szczególnie dzieci, aby doświadczać, odkrywać, muszą poczuć się bezpieczne w otoczeniu i towarzystwie osób wspierających ich w procesie edukacji. Dlatego kluczowym etapem jest nawiązywanie bezpiecznej relacji w ufności, szacunku i uważności nauczyciela z
podopiecznym. Bliskie relacje, atmosfera wzajemnego zaufania i szacunku, jasno określone granice dają poczucie bezpieczeństwa, dodają odwagi i pewności siebie.


INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Każde dziecko jest inne. Dzieci mają różną osobowość, charakter, wrażliwość, tempo pracy i poznawania świata, predyspozycje. Dzięki wypracowanej relacji nauczyciele znają swoich podopiecznych, ich potrzeby i możliwości, dzięki czemu mogą stworzyć optymalne warunki do rozwoju.


SZACUNEK

Każde dziecko jest z otwartością przyjęte przez troskliwych i uważnych nauczycieli. Poznajemy siebie nawzajem z uważnością, otwartością, ciekawością w szacunku do potrzeb oraz granic każdego z nas.

SAMODZIELNOŚĆ

Samodzielność dzieci montessoriańskich jest słynna na całym świecie. Jest ona niezwykle ważna dla rozwoju osobowości dziecka, buduje wiarę we własne siły, niezależność, zaangażowanie. W naszej pracy czerpiemy z założeń Montessori, pomagamy dzieciom w budowaniu ich samodzielności.


NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE

Dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez własną aktywność. Doświadczają.
Zaspokajają swoją dziecięcą ciekawość, korzystając z angażujących materiałów, pobudzających kreatywność i logiczne myślenie.


WSPÓŁPRACA

Umiejętność współpracy, komunikacji to jedne z kluczowych kompetencji. Tworzymy relacje pełne wrażliwości i ciepła. Zachęcamy dzieci do współpracy, korzystania z pomocy kolegów i udzielania jej innym.


KOMUNIKACJA

Pomagamy dzieciom wyrażać swoje uczucia, uczymy je porozumienia z szacunkiem dla innych, otwartością i wrażliwością oraz pokazujemy sposoby pokojowego rozwiązywania konfliktów.

PRZYGOTOWANE OTOCZENIE

Starannie przygotowane otoczenie, bogate w inspirujące materiały pozwala swobodnie eksplorować, doświadczać, rozwijać wiedzę i umiejętności z różnych obszarów.


WOLNOŚĆ WYBORU

Dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez własną aktywność. Doświadczają.
Zaspokajają swoją dziecięcą ciekawość, korzystając z angażujących materiałów, pobudzających kreatywność i logiczne myślenie.


SWOBODNA ZABAWA

Swobodna zabawa jest bardzo istotna w rozwoju dziecka. To wtedy można łatwo nawiązywać relacje społeczne, budować je i wzmacniać, uczyć się konwenansów i zasad panujących w społeczeństwie, ale również wzmacniać wyobraźnię.


KRĄG

Minimum raz dziennie spotykamy się w kręgu – to tu omawiamy ważne kwestie, rozwiązujemy konflikty, podejmujemy ważne dla nas tematy. W kręgu składamy sobie życzenia urodzinowe, opowiadamy o wakacjach, wyjazdach rodzinnych, swoich troskach i radościach. W kręgu jesteśmy równi i wspieramy się.


OCENY I PRACE DOMOWE

Nie stawiamy ocen, towarzyszymy dzieciom w ich rozwoju emocjonalnym i poznawczym, jesteśmy obok, kiedy mają trudności, podajemy rękę, gdy potrzebują i namawiamy do samodzielności, gdy dziecko jest gotowe. Bazujemy na relacji. Nie ma edukacji bez relacji. Nauczyciel to nie tylko edukator, to także mentor, osoba, która wspiera i mądrze wyznacza swoje granice oraz dba o granice dziecka.
Nie zadajemy prac domowych. Edukacja odbywa się w placówce.

Co poza nauką?

PROJEKTY, BIBLIOTEKA, OBOWIĄZKI, POSIŁKI, WYCIECZKI, URODZINY

Poza nauką w codziennym bloku edukacyjnym, podczas którego mamy lekcje, tworzymy projekty, przedstawiamy je rówieśnikom, rozwijamy swoje zainteresowania we własnym tempie, codziennie czytamy – mamy na miejscu bogaty księgozbiór oraz karty biblioteczne w pobliskiej bibliotece, gdzie regularnie wypożyczamy książki. Codziennie po obiedzie dzielimy się obowiązkami – wspólnie dbamy o czystość i ład w naszej przestrzeni, podlewamy kwiaty, karmimy naszego żółwia – Klonię, dbamy o czystość sal tematycznych.

Starsze dzieci raz w tygodniu same przygotowują posiłki. Ustalają wcześniej menu, idą po zakupy, a następnie gotują, pieką, smażą pod okiem wychowawcy.

W ciągu roku mamy szereg wyjść i wycieczek – zarówno edukacyjnych, jak i takich dla czystej przyjemności. Pod koniec roku szkolnego wyjeżdżamy na zieloną szkołę, a w październiku tradycyjnie odbywa się nocowanka (dzieci wychodzą do szkoły w czwartek rano i wracają dopiero w piątek po południu). Dbamy również o dobre relacje między całymi rodzinami, organizując rodzinne spotkania i piknik na Dzień Rodziny w maju.

Szczególnym dniem dla naszych uczniów i nauczycieli są ich urodziny. Jubilat samodzielnie przygotowuje ciasto czekoladowe, którym potem w kręgu częstuje swoich kolegów. Ci zaś przygotowują kartki i inne podarunki. Dzieci (i nauczyciele) obchodzące urodziny w wakacje też świętują – przed końcem roku szkolnego, w czerwcu.

Nasz zespół

Nasz zespół składa się z:

Alex Hals

Alex Hals

UX/UI Mentor

Alex Hals

Alex Hals

UX/UI Mentor

Alex Hals

Alex Hals

UX/UI Mentor

Alex Hals

Alex Hals

UX/UI Mentor

Alex Hals

Alex Hals

UX/UI Mentor

Plan Dnia

W Grupie kl. 0-3

8:00-9:00 – schodzenie się i planowanie pracy
9:00-12:00 – blok edukacyjny, praca własna, tworzenie projektów,
12:00-12:15 – krąg podsumowujący pierwszą część dnia i planujący drugą
12:15-13:30 – wyjście na dwór, czas swobodnej zabawy
13:30-14;00 – obiad
14:00-14:15 – obowiązki
14:15-14:45 – ciche czytanie
14:45-15:00 – podwieczorek
15:00-16:00 – zajęcia dodatkowe: szachy, zajęcia plastyczne, muzyczne, ceramika, teatralne, judo, trening umiejętności społecznych